Dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne (Krankenzusatzversicherungen)

Dodatkowe prywatne ubezpieczenie stomatologiczne (Zahnzusatzversicherung)

Protezy są drogie, a świadczenia ustawowych kas chorych spadają.

Do kosztów protez doliczane są ustawowe ubezpieczenia zdrowotne z tzw. stałymi dotacjami. Dotyczy to tylko usług standardowych. Sam pacjent musi zapłacić za opiekę wykraczającą poza ramy prawne. Korony, wkłady lub implanty dopasowane kolorystycznie to usługi wykraczające poza ramy prawne i nie będą akceptowane. Takie zabiegi protetyczne mogą szybko kosztować tysiące euro.

Świadczenia z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego obejmują jedynie podstawowe ubezpieczenie dentystyczne. Ta tak zwana opieka standardowa dotyczy tylko protez dentystycznych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Jeśli cenisz sobie doskonałe zdrowie zębów i usługi wykraczające poza ramy prawne, dokonujesz właściwego wyboru, wybierając dodatkowe ubezpieczenie dentystyczne. Na przykład leczenie przyzębia i kanałowe często wiąże się z dodatkowymi kosztami. Twoje dodatkowe ubezpieczenie dentystyczne zrobi to za Ciebie.

W przypadku wypełnień Kasy Chorych pokrywają 100% kosztów wypełnień amalgamatowych. Jednak amalgamat jest kontrowersyjny, ponieważ zawiera rtęć. Chociaż te wypełnienia są generalnie klasyfikowane jako nieszkodliwe, wielu pacjentów decyduje się na nie wypełnienie srebrne. Wypełnienia wykonane z materiału o wyższej jakości, dopasowanym kolorystycznie do zęba, np.: wypełnienia plastikowe za 100 – 150 euro lub bardzo trwałe wypełnienia ceramiczne za 400 – 800 euro. Musisz samodzielnie pokryć dodatkowe koszty. Dzięki prywatnemu dodatkowemu ubezpieczeniu stomatologicznemu od możesz znacznie zminimalizować wydatki, nawet w przypadku protez estetycznych, i otrzymać wysokiej jakości materiały do ​​leczenia.

Dodatkowe prywatne ubezpieczenie ambulatoryjne (Ambulante Zusatzversicherung)

Dodatkowe usługi do podstawowych świadczeń kas chorych.

Każdy, kto ceni sobie holistyczną opiekę zdrowotną i chce skorzysta

z usług podczas wizyty u lekarza nieobjętych ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może skorzystać z dodatkowej opieki ambulatoryjnej. Jeśli wolisz alternatywne metody leczenia, dobrze jest wykupić dodatkowe ubezpieczenie. W przypadku lekarstw i środków na receptę, jako osoba ubezpieczona zgodnie z prawem, musisz zapłacić własny wkład, który może być znaczący, jeśli jest regularnie przyjmowany. Dodatkowe ubezpieczenie ambulatoryjne pokryje tę składkę za Ciebie.

Zasiłek chorobowy (Krankentagegeldversicherung)

Pracownicy objęci ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym otrzymują zasiłek chorobowy od swojej kasy chorych od 43 dnia niezdolności do pracy. Jest to jednak maksymalnie 70% wynagrodzenia netto. … Z tego powodu dzienne ubezpieczenie chorobowe jest opłacalne dla pracowników posiadających ustawowe ubezpieczenie zdrowotne.

Zapewnia Tobie dobrą ochronę nawet w przypadku dłuższej choroby. Może być indywidualnie dostosowany do Twoich potrzeb i niezawodnie chroni Cię przed stratami finansowymi spowodowanymi przedłużającą się niezdolnością do pracy.

Dodatkowe ubezpieczenie szpitalne (Krankenhauszusatzversicherung)

Osoby posiadające ustawowe ubezpieczenie zdrowotne mogą uzupełnić świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego w szpitalu dodatkowym ubezpieczeniem prywatnym.

Dodatkowe ubezpieczenie szpitalne pokrywa koszty leczenia przez specjalistów i noclegi w pokoju jedno lub dwuosobowym. Dodatkowe ubezpieczenie nie jest konieczne, ale może być szczególnie przydatna w przypadku trudnych chorób.

Ustawowe kasy chorych opłacają zabiegi w zakresie, w jakim jest to konieczne z medycznego punktu widzenia, a jednocześnie opłacalne ekonomicznie. Zasadniczo pacjent powinien odzyskać zdrowie, korzystając ze świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego. W niektórych przypadkach jednak to nie wystarczy na to, za co płaci fundusz.

Nie chodzi o wygodny pokój jednoosobowy, w którym nie budzi nas chrapanie innych osób. Chodzi raczej o zabiegi wykonywane przez specjalistów oraz nowe lub alternatywne metody lecznicze, których katalog świadczeń ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego niekiedy nie zapewnia, a które czasami oferuje tylko kilka klinik.

Dodatkowy dzienny zasiłek w czasie pobytu w szpitalu (Krankenhaustagegeld)

Dzienne zasiłki szpitalne są interesujące dla wszystkich osób posiadających ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ wszystkie osoby ubezpieczone są objęte dodatkowymi płatnościami.

Osoby ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego są zobowiązani do uiszczenia dodatkowych opłat w wysokości 10 euro dziennie za pobyt w szpitalu. Obowiązek ten obowiązuje przez 28 dni w roku. Ci, którzy cenią sobie dodatkowe usługi, takie jak telewizor czy telefon w swoim pokoju muszą sięgać głębiej do kieszeni.

Dzienne ubezpieczenie świadczeń szpitalnych zapewnia doskonałe zabezpieczenie współpłacenia w szpitalu. Stała kwota pieniężna ustalona za każdy dzień (noc) stwarza swobodę finansową na wszelkie dodatkowe koszty i gwarantuje, że możesz w spokoju skoncentrować się na powrocie do zdrowia.

Przedłużenie ochrony mają w szczególności rację również osoby samozatrudnione i osoby wykonujące wolny zawód, dla których pobyt w szpitalu zwykle wiąże się z bezpośrednią utratą zarobków. Od pierwszego dnia hospitalizacji możesz liczyć na wsparcie finansowe firmy ubezpieczeniowej.

Dodatkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne (Private Pflegeversicherung)

Każdy może zostać przypadkiem pielęgniarskim.

Wszystko może się zmienić z dnia na dzień: z powodu nieszczęśliwego wypadku młodzi ludzie stają się osobami wymagającymi opieki. Bliski krewny upada podczas wykonywania prac domowych i jest teraz zależny od pomocy. Lub możesz sam mieć udar lub zawał serca.

Stary czy młody – faktem jest, że w związku z wydłużającą się średnią długością życia jest i będzie coraz więcej osób wymagających opieki i tym samym będą musiały korzystać z usług ustawowego ubezpieczenia na wypadek konieczności opieki długoterminowej.

Zarówno poszkodowani, jak i ich bliscy zadają sobie wtedy kluczowe pytanie o koszty. Ponieważ opieka jest droga, nawet z korzyściami z ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Po wyczerpaniu się majątku osoby wymagającej opieki małżonkowie, dzieci i wnuki jako osoby zobowiązane do alimentów (§ 1601 BGB) są zmuszeni ponosić koszty opieki – wraz z ich dochodami i majątkiem!

Ubezpieczenie społeczne na wypadek opieki długoterminowej pokrywa tylko część faktycznie poniesionych wysokich kosztów.

Osoby dotknięte chorobą muszą ponieść własny wkład finansowy. Może to być 1500 EUR i więcej miesięcznie – to prawie 100 000 EUR po zaledwie pięciu latach opieki w domu opieki.

Dlatego prywatne firmy ubezpieczeniowe oferują ochronę ubezpieczeniową, aby pokryć takie luki lub przynajmniej je zmniejszyć. To ubezpieczenie może być zorganizowane niezależnie od tego, czy masz ustawowe czy prywatne ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia. Wykupienie ubezpieczenia jest w zasadzie dobrowolne, ale bardzo zalecane. Ponieważ koszty, których nie pokrywa obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek opieki długoterminowej, mogą być nadal znaczne, a nawet egzystencjalne.

Dzięki prywatnemu dodatkowemu ubezpieczeniu pielęgnacyjnemu chronisz swój majątek.