Ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung)

Kto powinien wykupić prywatne ubezpieczenie wypadkowe?

Wypadek może się zdarzyć każdemu z nas w dowolnym momencie. Wystarczy trochę nieuwagi, a Twoja sytuacja życiowa może się całkowicie zmienić z jednej sekundy na drugą. Nie tylko fizycznie, ale także finansowo.

Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe chroni Cię tylko w razie wypadków podczas pracy oraz w drodze bezpośrednio tam i z powrotem.

O ile pracownicy podlegają ustawowej ochronie na wypadek wypadków w miejscu pracy i bezpośredniej drodze z i do pracy, o tyle osoby samozatrudnione już tej ochronie nie podlegają.

Następujące zasady dotyczą uczniów i studentów: Wypadki, które zdarzają się w szkole lub na uniwersytecie lub podczas bezpośredniej podróży tam i z powrotem, objęte są ustawowym ubezpieczeniem wypadkowym.

Dzieci, które nie rozpoczęły nauki w przedszkolu, nie podlegają ustawowemu ubezpieczeniu. W przedszkolu dzieci są ubezpieczone tylko na czas wizyty oraz podczas bezpośredniej podróży tam i z powrotem.

W razie wypadków na placu zabaw, podczas zabawy z przyjaciółmi lub innych zajęć rekreacyjnych, ustawowa ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje. Wypadki są wówczas objęte tylko prywatnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponad trzy czwarte wszystkich wypadków ma miejsce w czasie wolnym lub w domu, gdzie nie ma żadnej ochrony prawnej. Konsekwencje finansowe wypadku mogą być znaczące i może nie być już możliwe życie jak przed wypadkiem. Oprócz kosztów leczenia, z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu mogą dojść wysokie koszty rehabilitacji. Nawet najmniejsze zadania w gospodarstwie domowym mogą stać się poważnymi wyzwaniami.

Niektóre grupy społeczne, takie jak gospodynie domowe, emeryci, renciści i bezrobotni również nie podlegają ustawowemu ubezpieczeniu wypadkowemu.

Wypadki sportowe w czasie wolnym również nie są ubezpieczone prawnie i mogą być objęte jedynie prywatnym ubezpieczeniem wypadkowym.

Instytut badań rynku GfK i ogólne stowarzyszenie niemieckiej branży ubezpieczeniowej GDV ustaliły, że co trzecie dziecko uległo już wypadkowi. Z tych dzieci 50% było młodszych niż 6 lat.